Resultatet i omröstningen
"90-talets THORLEIFSlåtar",
framröstat genom omröstning på hemsidan
under mars månad år 2000
LISTAN