Svensktoppsplaceringar
1993 - 2002

(toppnotering inom parentes):
"Med dej vill jag leva", 1993 (1)
(Svensktoppens poängrekord 677p.)
"Ingen får mej att längta som du", 1993 (1)
"Och du tände stjärnorna", 1994 (1)
"Vinternatt", 1994 (7)
"Du gav mig kärlek", 1994 (1)
"Flyg bort min fågel" 1995 (1)
"Tre gringos" 1996 (2)
"En liten Ängel" 1996 (1)
"Följ mej" 1997 (3)
"Gröna blad" 1997 (1)
"En liten bit av himlen" 1999 (3)
"Älskar du mig än, som förr" 2000 (1)
"Ingen är som du min kära" 2000 (3)
"Att glömma är inte så enkelt" 2002 (3)
"Blue, blue moon" 2008 (7)

 tillbaka till ARKIV / Press Service