Kulturpriser & utmärkelser

Kulturpris 1.

THORLEIFS tilldelades Sveriges Radio Kronobergs, P4 i Växjö, kulturpris för 1994, med anledning av THORLEIFS senaste två års exempellösa framgångar. Priset har tidigare tilldelats bl.a. Joe Labero, The Creeps och Mats Vilander. (Bild)

Kulturpris 2.

Thorleif Torstensson tilldelades i december 1994 egna hemortskommunens, Uppvidinge kommun, kulturpris. "För en framgångsrik och mångårig gärning som yrkesmusiker och som ledare för en av Sveriges populäraste dansorkestrar samt med hjärta och tanke för sin hembygds vidare utveckling".

ÅRETS KRONOBERGARE

THORLEIFS utnämndes den 13 november 1995 till Årets Kronobergare med motivationen: "Thorleifs är otvetydigt en av landets bästa dansorkestrar, och har genom de 3 senste årens exempellösa framgångar, m ed bland annat 5 melodier på Svensktoppens förstaplats, ytterligare stärkt sin ställning inom såväl dansbandsbranchen som den sevenska danspubliken. Thorleifs har också, icke minst genom sin breda folkliga förankring och trohet mot hembygden, gjort Kronobergs län känt som ett kreativt område för den folkliga kulturen.

tillbaka till Press servise